Για την εργασία μας  

Συμμετέχουν οι μαθητές τη Γ' τάξης του 6ου ΕΠΑ.Λ. Αθήνας

του Τομέα Ηλεκτρονικής :

Οι ιστοσελίδες των μαθητών :

Ασημακόπουλος Αθανάσιος

Βίλα Αμάρντ

Γεωργίου Αλέξανδρος

Δηλάκης Μάριος - Βασίλειος

Κερίμη Κλέβις

Παπαβασιλείου Παναγιώτης

Παρασκευοπούλου Ελένη

καθ. : Γεώργιος Η. Σταυρόπουλος ΠΕ1708

   
Αποτελέσματα διαγωνισμού!!!
   
Αποχαιρετισμός